Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Niedźwiecki Henryk

Henryk Niedźwiecki

ur. w 1956 roku w m. Nowa Kozakowszczyzna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
 W 1981 r. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” taksówkarzy w Świdnicy. W latach 1982-1989 pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa jako były członek NSZZ „Solidarność” taksówkarzy (do 1985 r.) a następnie jako organizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego Związku w Przedsiębiorstwie Robót Wodnych i Melioracyjnych w Świdnicy (w 1989 r.). W 1984 r. odmówiono mu wydania paszportu na wyjazd emigracyjny do USA. Za udział w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 maja 1982 r. został ukarany karą grzywny przez Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Wałbrzyskim. Orzeczenie to było jednym z powodów wydania decyzji Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 12 listopada 1982 r. o cofnięciu na stałe zezwolenia na prowadzenie publicznego transportu drogowego, co w praktyce oznaczało uniemożliwienie wykonywania zawodu taksówkarza.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN