Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniewski Andrzej

Andrzej Zygmunt Wiśniewski

ur. w 1956 roku w m. Jabłonowo Pomorskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Andrzej Wiśniewski był działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie Grudziądza i Łasina w latach 1982-1989.
Od 1982 r. był członkiem Tajnego Prezydium NSZZ „Solidarność Podregionu Grudziądz, wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych oraz brał udział w koordynowaniu działalności podziemia w grudziądzkich zakładach pracy.
Zajmował się redagowaniem, wydawaniem, drukowaniem oraz kolportażem nielegalnego pisma - Biuletynu Informacyjnego Podregionu Grudziądz „Iskra”, rozprowadzanego wraz z innymi podziemnymi wydawnictwami na terenie zakładów pracy w Grudziądzu i w regionie toruńskim w latach 1982-1988.
Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, dokonano rewizji w jego mieszkaniu oraz przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze.  W 1986 r. był szykanowany przez władze oświatowe. W wyniku weryfikacji kadrowej nauczycieli został negatywnie oceniony za swoje poglądy i  zwolniony z pracy w szkolnictwie.
Brał udział w nabożeństwach patriotycznych oraz uczestniczył w organizowaniu pomocy osobom represjonowanym. 
W latach 1986-1988, jako pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grudziądzu, organizował na jej terenie wystawy okolicznościowe, traktowane przez władze jako manifestacje polityczne. 
W sierpniu 1989 r. był współorganizatorem akcji protestacyjnej na terenie Grudziądza, domagając się zdecydowanej zmiany ustroju PRL.
   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków