Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mirska Krystyna

Krystyna Mirska

ur. w 1945 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Krystyna Mirska była lekarzem, zatrudnionym w przychodni rejonowej w Toruniu w charakterze pediatry.
W dniu 14 października 1982 r. w wyniku rewizji przeprowadzonej w pomieszczeniach mieszkalnych i garażu należącym do wyżej wymienionej odnaleziono powielacz, farbę drukarską oraz znaczną ilość papieru, które miały służyć do drukowania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”. Za powyższe została zatrzymana i postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Toruniu z dnia 15 października 1982 r. tymczasowo aresztowana w Areszcie Śledczym w Wąbrzeźnie, a następnie w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, pod zarzutem utrudniania postępowania karnego związanego z wyniesieniem z budynku Szpitala Miejskiego w Toruniu w kwietniu 1982 r. dwóch powielaczy wraz z osprzętem. 
Zwolniona z więzienia w dniu 23 grudnia 1982 r. w związku z uchyleniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dniu 25 maja 1983 r. Prokuratura Rejonowa w Toruniu warunkowo umorzyła postępowanie przeciwko Krystynie Mirskiej ustalając okres próby na 12 miesięcy oraz zobowiązując ją do uiszczenia kwoty 4 tys. złotych na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Wojewódzkiego w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej