Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Kister

ur. w 1941 roku w m. Kolonia Łopiennik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku aktywnie zaangażował się w działalność tego związku, był przewodniczącym Oddziałowej Komisji na Wydziale  Narzędziowym, gdzie był zatrudniony. Brał udział w strajku okupacyjnym w dniach 13-15 grudnia 1981 r., będącym protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po 13 grudnia 1981 r.  włączył się w działalność podziemnych struktur „Solidarności” . Utrzymywał kontakty z innymi działaczami ze Świdnika oraz ze środowiskiem „Solidarności” Rolników Indywidualnych w Fajsławicach. W jego domu znajdował się magazyn i skrytki sprzętu poligraficznego, papieru i wydawnictw drugiego obiegu. Pan Marian Kister zaangażowany był w druk i kolportaż wydawanego w Świdniku biuletynu „Grot” i innych wydawnictw nielegalnych. W 1987 r. udostępniał swój dom na miejsce druku „Grota” oraz przechowywanie wydawnictwa bezdebitowych, a nawet nadajnika do emisji audycji Radia „Solidarność” w Świdniku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej