Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Tadeusz Bawolski

ur. w 1953 roku w m. Wałbrzych
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 125/2020
Biogram
Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie, zamieszkały w Bochni. Jesienią 1980 r. zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność”. Wiceprzewodniczący Komisji Robotniczej Hutników. Przewodniczący Komisji Porozumiewawczej ds. Hutnictwa związku, a następnie Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator strajku okupacyjnego w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni w dniach 13-15 grudnia 1981 r. Członek Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku w Bochni dołączył do strajkujących w Hucie im. Lenina. Po stłumieniu protestu ukrywał się.
W dniu 30 grudnia 1981 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Oskarżony o organizację i kierowanie strajkiem w Bochni. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z dnia 16 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności (po apelacji Sąd Najwyższy podwyższył karę do 4 lat więzienia). Karę odbywał w zakładach karnych w Tarnowie oraz Hrubieszowie. W dniu 6 sierpnia 1982 r. uzyskał przerwę w odbyciu kary, a następnie ułaskawiony na mocy przepisów amnestyjnych. 
Po uwolnieniu podjął pracę w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Zaangażowany w powstanie krajowych struktur hutniczej „Solidarności” w warunkach konspiracyjnych. Czynny w kolportażu wydawnictw drugoobiegowych. 
W dniu 3 marca 1984 r. zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony w dniu 11 sierpnia 1984 r. na mocy przepisów amnestyjnych. 
Po uwolnieniu pozbawiony możliwości wykonywania pracy w branży hutniczej. Podczas strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie w dniach 26 kwietnia – 5 maja 1988 r. jednym z postulatów strajkujących było przywrócenie go do pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN