Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Opolski Artur

Artur Stanisław Opolski

ur. w 1957 roku w m. Strzelin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Artur Opolski od października 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Lędzinach. Podczas stanu wojennego w dniu 18 XII 1981 r. czynnie włączył się do strajku górników kopalni „Ziemowit”. Jako członek Komitetu Strajkowego uczestniczył w akcji blokowania głównego szybu, co uniemożliwiło wyjazd górników na powierzchnię. W czasie protestu odczytał strajkującym górnikom nielegalnie wydany „Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Huty Katowice”, zawierający informacje o sytuacji społeczno-politycznej w kraju po ogłoszeniu dekretu o stanie wojennym. Za zorganizowanie i uczestnictwo w strajku został aresztowany w dniu 27 XII 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, w którym oczekiwał na proces karny. Oskarżony przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach stanął przed sądem. W dniu 1 II 1982 r. skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na karę 3 lat pozbawienia wolności, 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz 5 tysięcy złotych grzywny. Karę odbywał w kilku zakładach karnych: Racibórz, Strzelce Opolskie i Kłodzko. Został zwolniony w dniu 16 II 1983 r. na mocy amnestii z dnia 2 II 1983 r. Po odzyskaniu wolności wyemigrował za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej