Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Goryszewska

ur. w 1923 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
W czasie II wojny światowej była żołnierzem Armii Krajowej. Jesienią 1980 r. współorganizowała NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. M. Kopernika w Łodzi, a następnie została sekretarzem Związku. Od 1982 r. była członkiem Konfederacji Polski Niepodległej w Łodzi. W Konfedaracji pełniła funkcję sekretarza oraz należała do Kierownictwa Akcji Bieżącej. Kolportowała wydawnictwa KPN, m.in. „Drogę”, a także wydawnictwa NSZZ „Solidarność”. Brała udział w uroczystościach organizowanych przez Konfederację.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów