Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zygmunt Aleksander Sołek

ur. w 1938 roku w m. Słupiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
 Ojciec Zygmunt Sołek w latach 1980-1983 wygłaszał homilie o treści nie zgodnej z ówczesną doktryną władzy oraz zachęcał wiernych do zawalczenia o sakralizację procesu wychowawczego ich dzieci (obecność krzyży w szkołach). Pod koniec sierpnia 1980 r. podczas strajków w zakładach pracy Zagłębia Miedziowego ojciec Zygmunt Sołek celebrował Mszę Św., a następnie stał się jednym z duszpasterzy NSZZ „Solidarność” w Głogowie. 
Po 19 grudnia 1981 zaangażował się w pomoc (duchową i materialną) osobom zwolnionym z pracy, aresztowanym oraz działaczom „Solidarności” internowanym w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Głogowie i ich rodzinom. 
Ojciec Zygmunt Sołek był także kapelanem internowanych w Głogowie, odprawiał Msze Św. oraz przemycał grypsy. Ojciec Zygmunt Sołek pełnił także funkcję łącznika między internowanymi w Zakładzie Karnym a konspiracyjnymi działaczami „Solidarności”. 
Ojciec Zygmunt Sołek do 1984 r. wspierał działaczy podziemnej „Solidarności” udostępniając lokale parafialne na spotkania, współorganizował Msze Św. za Ojczyznę i NSZZ „Solidarność” oraz msze rocznicowe (np. 31 sierpnia 1982). 
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej