Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Chyła

ur. w 1929 roku w m. Kolonia Puławianka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie woj. zamojskiego, zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych w gminie Komarów. Po ich powstaniu został wiceprzewodniczącym Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Zubowie, gdzie mieszkał i członkiem Zarządu Komitetu Gminnego w Komarowie. Brał aktywny udział w strajku okupacyjnym w pomieszczeniach WK ZSL w Zamościu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie struktur podziemnych Solidarności rolniczej na terenie gminy Komarów. Był aktywnym członkiem nieformalnej grupy „Solidarność” RI, uczestnikiem zebrań konspiracyjnych, zaliczanym przez SB do „sztabu grupy”. Organizował pomoc rodzinom osób represjonowanych ze Świdnika i kopalni „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Gromadził dla nich żywność i środki pieniężne. Zajmował się także rozpowszechnianiem prasy i wydawnictw niezależnych. Od 1984 roku zaangażował się także w działalność Duszpasterstwa Wspólnot Rolników, które skupiało byłych działaczy RI „Solidarność” i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijnych i patriotycznych. Jako aktywny działacz NSZZ „S” RI utrzymujący kontakty z innymi działaczami z terenu województwa zamojskiego był inwigilowany i objęty kontrolą operacyjną. 18 maja 1982 r. przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, a w jego zabudowaniach przeszukanie, mające na celu odnalezienie nielegalnych wydawnictw .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków