Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Celiński Dariusz

Dariusz Celiński

ur. w 1970 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Dariusz Celiński w latach 1986-1988 należał do Federacji Młodzieży Walczącej w Gdańsku oraz Tajnej Organizacji Młodzieżowej. 
W dniu 16.12.1987 r. uczestniczył w patriotycznej manifestacji upamiętniającej ofiary Grudnia ’70 na Wybrzeżu, która odbyła się po wyjściu z Kościoła św. Brygidy. Za powyższe 18.12.1987 r. został ukarany grzywną przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska. 
Od 1988 r. pracował przy redakcji pisma FMW „Monit”. Ponadto kolportował podziemne pisma i ulotki, a także organizował manifestacje. 
Dnia 12.02.1988 r. został zatrzymany przez MO na Dworcu PKP Gdańsk Główny pod zarzutem rozrzucania ulotek w tunelu dworcowym. Po mimo nie znalezienia przy nim żadnych nielegalnych materiałów, został zatrzymany w areszcie. Następnego dnia po przeszukaniu jego mieszkania zabezpieczono w nim nielegalne materiały. Został ponownie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gdańsku. Ponadto otrzymał od władz tzw. „wilczy bilet” co skutkowało utrudnieniami w kontynuowaniu nauki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków