Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szabelski Krzysztof

Krzysztof Szabelski

ur. w 1958 roku w m. Jeziorzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 337/2021
Biogram
Jako student Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie w dniach 25.11.1981 r. - 2.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie swojej uczelni. Strajk w WOSP był walką o obywatelski i propaństwowy charakter Pożarnictwa, o respektowanie praw człowieka i obronę godności oficera pożarnictwa. Strajkujący studenci-podchorążowie domagali się, by WOSP został objęty ustawą o szkolnictwie wyższym, a nie podporządkowany przepisom ustawy o szkolnictwie wojskowym. Krzysztof Szabelski został relegowany z WOSP z chwilą jej rozwiązania przez władze tj. od 30 listopada 1981 roku, jeszcze w trakcie trwania strajku. Po brutalnej pacyfikacji strajku w dniu 2 grudnia, w okresie od 2 do 13 grudnia kontynuował strajk na Politechnice Warszawskiej. Podczas strajku na Politechnice Warszawskiej był zatrzymany i przesłuchiwany z związku z rozwieszaniem ulotek antykomunistycznych. Usunięty z uczelni pożarniczej został na zawsze pozbawiony możliwości kontynuowania studiów pożarniczych i wykonywania zawodu oficera pożarnictwa.
Biogram opracowano na podstawie: