Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Marek Pękalski

ur. w 1966 roku w m. Wołomin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016
Biogram
Pan Tomasz Pękalski był aktywnym działaczem opozycji demokratycznej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w zdelegalizowanych strukturach „Solidarności”. Zajmował się kolportowaniem podziemnych pism oraz uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych. 
W 1985 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wołominie. Był organizatorem i nadawcą audycji podziemnego radia na terenie Wołomina. W dniu 13 XI 1988 r.  Pan Tomasz Pękalski uczestniczył w Mszy za Ojczyznę, następnie brał udział w nielegalnej demonstracji, która przeszła ulicami Wołomina. Podczas manifestacji oprócz rozpowszechniania nielegalnych ulotek sygnowanych przez RKW NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Pan Tomasz Pękalski nawoływał do wystąpień w obronie likwidowanej Stoczni Gdańskiej. 
Za powyższe został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, a sprawę udziału w nielegalnej demonstracji przekazano  do rozpatrzenia przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Wołominie. 
W toku postępowania wyjaśniającego Pan Tomasz Pękalski przyznał się do popełnionych zarzutów. Dodatkowo na wniosek Prokuratury Warszawa-Śródmieście, SB dokonała przeszukania mieszkania w/w, podczas którego zakwestionowano  nielegalne ulotki i wydawnictwa m. in.: „KOS”, „Serwis Informacyjny Solidarności”, „Zomorządność”, „Biuletyn Strajkowy Regionu Mazowsze”, „Tygodnik Mazowsze”. W dniu 14 XI 1988 r. orzeczeniem wydanym przez Kolegium ds. Wykroczeń Pan Tomasz Pękalski został ukarany karą grzywny w wysokości 45 tyś. złotych, obciążony kosztami postępowania oraz podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości. 
Latem 1988 r. Pan Tomasz Pękalski brał udział we strajkach m. in. w KWK „Jaworzno” w Jaworznie oraz w KWK „Manifest Lipcowy” Jastrzębiu-Zdroju. 
We wrześniu 1988 r. w/w podjął pracę w charakterze dziennikarza w podziemnym Serwisie Informacyjnym Solidarności (SIS). W tym samym roku został członkiem Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, gdzie pełnił funkcję szefa  Biura Informacji. 
Równolegle pełnił obowiązki przewodniczącego Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Wołominie. 
Z uwagi na zaangażowanie w działalność mająca na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności Pan Tomasz Pękalski był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, szykanowany w miejscu pracy i zamieszkania. Inwigilowany w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kobra”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej