Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mroczkowski Leszek

Leszek Andrzej Mroczkowski

ur. w 1931 roku w m. Marki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2015
Biogram
W latach 1950-1952 był członkiem organizacji niepodległościowej „Wolność i Walka-Równość i Niepodległość”, działającej na terenie Gryfowa Śląskiego. Z tego powodu 22 maja 1952 r. został aresztowany w Gryfowie. 12 sierpnia 1952 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na 12 lat więzienia, 4 lata pozbawienia praw obywatelskich, przepadek mienia na rzecz skarbu państwa i osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach. Od 1956 r. przebywał w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Wolność uzyskał w 1957 r. na mocy amnestii z 1956 r. W latach 1980-1987 był pracownikiem Zakładu Materiałów Elektrycznych w Warszawie. W sierpniu 1980 r. współorganizował tamże Komitet Strajkowy, a od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i członkiem Komitetu Zakładowego. W latach 1982-1989 organizował kolportaż wydawnictw podziemnych takich jak: książki „NOWej”, „Kręgu”, „Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze” oraz znaczków poczt podziemnych. Koordynował dostawy ww. wydawnictw do Krakowa, Katowic, Przemyśla, Zakopanego i Poznania. W 1985 r. uczestniczył w głodówce w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. Za działalność opozycyjną był kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL t. 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN