Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grażyna Dymkowska

ur. w 1960 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 296/2016
Biogram
Grażyna Dymkowska z d. Łaskawiec była pracownikiem działu kadr w Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki „Elmor” w Gdańsku, sekretarzem KZ NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym nie zaprzestała działalności związkowej, od kwietnia do sierpnia 1982 r. kolportowała ulotki na terenie zakładu pracy. W zwiazku z działalnością związkową została aresztowana 30 sierpnia 1982 r. i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 18 grudnia 1982 r. została przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazana na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata  i 50 tyś. zł grzywny. Z aresztu została zwolniona 20 grudnia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Arkadiusz Kazański „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim (1981-1983), Gdańsk 2012