Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Murawska Renata
Renata Barbara Murawska
ur. w 1954 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019

Biogram

Jako studentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1976 r. zaangażowana w zbieranie podpisów pod „Listem 59” oraz „Memoriałem 101”, będących wyrazem protestu środowisk intelektualnych wobec zmian w konstytucji. Począwszy od 1976 r. współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, a następnie związana z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. 
Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” na terenie Buska – Zdroju. Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach świętokrzyskiej „Solidarności” podziemnej.
Na skutek działalności w SKS została pozbawiona możliwości podjęcia pracy w Instytucie Socjologii UJ, zaś zaangażowanie w działalność podziemnej „Solidarności” utrudniało jej znalezienie pracy na terenie województwa kieleckiego.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków