Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kazieczko Jan
Jan Kazieczko
ur. w 1944 roku w m. Rodatycze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 507/2014

Biogram

Wydział śledczy w Szczecinie prowadził wobec Księdza dochodzenie w sprawie rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia programu Misji Świętych Jubileuszowych. Dochodzenie prowadzone było od 04.06.1974 r. do 23.07.1974 r. Prokurator Powiatowy w Szczecinie umorzył postępowanie przygotowawcze przeciwko Księdzu na mocy amnestii. 
Ksiądz Kazieczko od 1979 r. wspierał działaczy opozycyjnych. Spotykał się z działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej KOR w mieszkaniach prywatnych. Od sierpnia 1980 r. był opiekunem duchowym strajkujących stoczniowców i ich rodzin. Służył radą działaczom „Solidarności”, m.in. Janowi Tarnowskiemu. Po 13.08.1981 r. organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. 
Inwigilowany, szykanowany, kilkanaście razy przesłuchiwany. Służba Bezpieczeństwa przez kilka miesięcy uniemożliwiła mu opuszczenie plebanii. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej