Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fedyszak-Radziejowska Barbara
Barbara Ewa Fedyszak-Radziejowska
ur. w 1949 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Od 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1982-1988 kierowała pracami grupy socjologów pn. „Zespół”, w ramach struktury „Armenia”, która prowadziła analizy nastrojów społecznych środowisk działających w niejawnych strukturach „Solidarności” dla Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsze.  
W latach 1985-1986 jako szefowa „Zespołu” uczestniczyła w przygotowaniach do I Międzyzjazdowej Konferencji „Solidarności”. 
W latach 1984-1987 była autorką (ps. LKS) w drugoobiegowym łódzkim piśmie „Arka”. Od 1987 r. była członkiem podziemnej „S” w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności