Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dubicka-Podejma Barbara
Barbara Dubicka-Podejma
ur. w 1964 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015

Biogram

Działalność opozycyjną podjęła w I połowie lat 80-tych XX w. angażując się w kolportaż wydawnictw podziemnych. 11.06.1985 r. po przeszukaniu mieszkania została zatrzymana i osadzona w Areszcie Śledczym w Poznaniu. 11.10.1985 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu uchylił areszt ze względu na stan zdrowia. Postępowanie umorzono po przyjęciu poręczeń społecznych. Po zwolnieniu z aresztu w dalszym ciągu zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych. Była członkiem służby porządkowej przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. Działała w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, była także członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przy kościele pw. Imienia Maryi w Poznaniu – Smochowicach. Utrzymywała kontakty z uczniami szkół średnich z organizacji Szkolne Koła Oporu Społecznego. 05.01.1988 r. skazana na karę grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń w Szamotułach za przenoszenie w celu rozpowszechniania ulotek dot. elektrowni atomowej w Klempiczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN