Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dziura Stanisław

Stanisław Adam Dziura

ur. w 1950 roku w m. Charzewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Był pracownikiem Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer”, a od 1980 r. aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Brał czynny udział  w tworzeniu rzeszowskiego Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „Solidarność”. Organizował druk nielegalnych wydawnictw, pełnił funkcję łącznika propagandowego oraz aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach w okresie od 30 sierpnia 1982 r. do 11 września 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował nielegalną działalność. Był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywną. Dnia 3 maja 1984 r. został zatrzymany i aresztowany w związku z udziałem w demonstracji w Rzeszowie. Wyrokiem Sądu w Rzeszowie został skazany na półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz karę grzywny. Sprawę ostatecznie umorzono w dniu 7 sierpnia 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej