Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muzyka (s. Fabiola) Barbara

Barbara Muzyka (s. Fabiola)

ur. w 1935 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2016
Biogram
Siostra Barbara Muzyka, imię zakonne Fabiola (1935-2011) w okresie stanu wojennego pełniła obowiązki przełożonej domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Krakowie. W tym czasie w ramach działalności opozycyjnej ukrywała w klasztorze działaczy Solidarności Wiejskiej, przechowywała dokumenty i materiały związkowe (m.in. dotyczące założenia i działalności Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie i nielegalnych ogólnopolskich rekolekcji rolników zorganizowanych w klasztorze ss. Karmelitanek w Czernej w lutym 1983 r.), dostarczała papier wykorzystywany do druku nielegalnych wydawnictw oraz udzielała pomocy materialnej represjonowanym i ich rodzinom.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków