Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mastej Emil

Emil Jan Mastej

ur. w 1956 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od września 1981 r. był etatowym pracownikiem Związku, zatrudnionym w Delegaturze Zarządu Regionu w Jaśle. Do wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w akcjach plakatowych i ulotkowych oraz procesie tworzenia struktur Związku w zakładach na terenie Jasła. 
W związku ze swoją aktywnością oraz z uwagi na obawę władz, że będzie uczestniczył w działaniach podziemnych struktur „Solidarności” został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 19 kwietnia 1982 r. przewieziony do O.O. w Rzeszowie-Załężu, 8 lipca 1982 r. do O.O. w Kielcach, 31 lipca ponownie przewieziony do O.O. w Rzeszowie. Od 28 września 1982 r. przebywał w O.O. w Uhercach. Wolność odzyskał 19 listopada 1982 r.
Po wyjściu na wolność zaangażował się w prace Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Jaśle i Jasielskiej Oficyny Wydawniczej. W latach 1983-1984 działał, jako wydawca, redaktor, drukarz i kolporter bezdebitowego pisma „Biuletyn Informacyjny” oraz autor tekstów do audycji radia „Solidarność” w Jaśle (w październiku 1984 r.). 
W związku z faktem, że od zwolnienia z internowania był inwigilowany i szykanowany przez Służbę Bezpieczeństwa rozpoczął starania o wyjazd emigracyjny. W listopadzie 1984 r., z powodów politycznych, wyjechał wraz z rodziną do Szwecji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN