Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Aleksander Będkowski

ur. w 1959 roku w m. Osięciny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Jan Będkowski, w latach 80-tych XX wieku zamieszkały w Osięcinach, był zaangażowany w działalność opozycyji antykomunistycznej. Od dnia 30 grudnia 1981 r. został objęty dochodzeniem Wydziału Śledczego we Włocławku w związku z podejrzeniem o sporządzenie i rozpowszechnienie w miejscu zamieszkania, w dniu 15 grudnia 1981 r., ulotek o treści antypaństwowej. 
Dnia 4 stycznia 1982 r. został zatrzymany, następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Radziejowie z dnia 6 stycznia 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO we Włocławku. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 1982 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę grzywny. Karę więzienia odbywał w Zakładach Karnych we Włocławku i Potulicach. Dnia 18 października 1982 r. został  przedterminowo zwolniony z więzienia na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy. 
Z powodu prowadzonej działaności opozycyjnej był kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa we Włocławku w latach 1981-1982 oraz w latach 1982-1984 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej