Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Góralski Andrzej

Andrzej Bronisław Góralski

ur. w 1947 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Od 1980 r. był głównym inicjatorem założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, a następnie był jej aktywnym członkiem. Inicjował akcje protestacyjne. Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej Wolność-Równość-Niepodległość. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach w maju 1982 r. w Toruniu. Był dwukrotnie internowany w stanie wojennym: w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 19 stycznia 1982  r. oraz od 11 września 1982 r. do 10 grudnia 1982 r. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Potulicach i Kwidzynie. Zaliczany był, przez Służbę Bezpieczeństwa, do ekstremalnych działaczy „Solidarności”, sympatyków KSS-KOR oraz KPN. Był zaangażowany w druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Będąc w składzie Rady Pracowniczej w TPCz „Merinotex” w Toruniu charakteryzowany był jako działacz dążący do jej zdominowania przez opozycję. W latach 1982-1983 został objęty postępowaniem Wydziału Śledczego KWMO w Toruniu prowadzonym w sprawie rozpowszechniania literatury bezdebitowej. W latach 1982-1986 r. był inwigilowany przez SB w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN