Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Jandziszak

ur. w 1937 roku w m. Laszki Murowane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2016
Biogram
Ksiądz Kazimierz Jandziszak, jako proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Przyłęku, a następnie w Świdnicy, od 1980 r. wspierał organizacyjnie, logistycznie i finansowo działaczy opozycyjnych Konfederacji Polski Niepodległej i Polskiej Partii Niepodległościowej, m.in. Tadeusza Stańskiego, Romualda Szeremietiewa oraz swojego brata Tadeusza Jandziszaka. 
W czasie stanu wojennego przechowywał w swoim mieszkaniu archiwum PPN oraz był łącznikiem pomiędzy opozycją w kraju a działającymi w Szwecji członkami KPN. 
W latach 1980–1984 w związku z prowadzoną przez niego budową kościoła w Świdnicy był inwigilowany przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej