Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szeliga Marian

Marian Krzysztof Szeliga

ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
W sierpniu 1980 r. zorganizował dwudniowy strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Taksówkowym w Warszawie (był tam zatrudniony jako kierowca), następnie współorganizował w tym zakładzie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W grudniu 1981 r. był współzałożycielem, autorem oraz drukarzem pisma „Głos Wolnego Taksówkarza” . Organizował dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych, był zaangażowany w kolportaż nielegalnych wydawnictw, współpracował z NOW-ą (w latach 1981-1989) i „Tygodnikiem Mazowsze” (1982-1986). Został zatrzymany 13 kwietnia 1984 r., a następnego dnia po przesłuchaniu zwolniony. Prowadzone przeciwko niemu postępowanie zostało umorzone 8 sierpnia 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. W latach 1982-1989 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy Warszawa Ochota organizując pomoc finansową i materialną dla działaczy opozycyjnych i ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN