Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Gojdź

ur. w 1967 roku w m. Lubawka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Józef Gojdź w latach 1984-1986 był członkiem grupy „małego sabotażu” działającej w ramach „Solidarności Wałczącej” w Lubinie. Grupa przeprowadziła kilkadziesiąt akcji rozrzucania ulotek, malowania kotwic oraz napisów ,,SW” na murach budynków na osiedlu Polne w Lubinie. Największe akcje ulotkowe grupy dotyczyły bojkotu wyborów do rad narodowych w czerwcu 1984 r. oraz do Sejmu PRL w październiku 1986 r. Na oficjalnych plakatach wyborczych umieszczano naklejki samoprzylepne „bojkot”. Brał również udział w głośnej akcji namalowania napisu ,,SW” na plakacie wzywającym do udziału w wyborach na Osiedlu Polne. Napis wykonany chlorokauczukiem pozyskanym w trakcie szkolnych zajęć praktycznych, okazał się niemożliwy do usunięcia pomimo wielokrotnych prób podejmowanych przez władze. Ostatecznie po kilku dniach propagandowy afisz został zdemontowany. W ramach prowadzonej działalności uczestniczył w kontroli frekwencji wyborczej w lokalu wyborczym na Osiedlu Polne w Lubinie. Jedną z najbardziej znanych akcji grupy „małego sabotażu” było wystawienie oraz ochrona na cmentarzu komunalnym w Lubinie 1 listopada 1984 r. krzyża brzozowego z napisem „Ks. Jerzy Popiełuszko zamordowany przez SB”, pod którym wkrótce zapłonęło wiele świec. 1 listopada 1985 r. członkowie grupy postawili też krzyż brzozowy z tablicą opatrzoną napisem „Zamordowanym przez Sowietów w Katyniu”. 31 sierpnia 1985 r. w Lubinie Józef Gojdź uczestniczył też w manifestacji ulicznej w trakcie której domagano się uwolnienia więźniów politycznych, zapewnienia swobód obywatelskich oraz legalizacji „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków