Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Roman Andrzej
Andrzej Roman
ur. w 1927 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019

Biogram

Jako szesnastolatek w 1944 r. był członkiem Armii Krajowej, gdzie posługiwał się pseudonimem „Kot”. 
Od 1957 r. (z krótką przerwą w latach 60.) pracował jako dziennikarz redakcji sportowej „Kuriera Polskiego”. W latach 1980-1981 był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, należał również do grupy aktywnych organizatorów „odnowy” w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W 1982 r. został negatywnie oceniony przez komisję weryfikującą dziennikarzy, zaś w wyniku likwidacji gazety stracił pracę. Został zatrudniony w redakcji sportowej Spółdzielni Usług Dziennikarskich „Omnipress”.  Jednocześnie był stałym współpracownikiem nielegalnego wydawnictwa „Most”, w którym opublikował poza debitem kilka własnych książek. W latach 1985-1989 był spikerem audycji Programu III Radia „Solidarność”. Ponadto napisał wiele tekstów do podziemnych czasopism m.in. „Tygodnika Wojennego”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika” i „KOS”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności