Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walerych Piotr

Piotr Rafał Walerych

ur. w 1958 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
W latach 1981-1988 był działaczem opozycji antykomunistycznej w Poznaniu. W latach 1980-1981, jako student nauk politycznych, był wraz z Markiem Jurkiem współzałożycielem i aktywnym działaczem Związku Akademickiego „Pro Patria” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania został zwolniony 2.07.1982 r. W 1982 r. był współorganizatorem zebrań byłych internowanych, które odbywały się w kościele oo. Jezuitów w Poznaniu. Organizował kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska i Solidarność Walczącą. 5.03.1984 r. został zatrzymany na 48 godzin, w jego mieszkaniu i miejscu pracy przeprowadzono rewizje, w trakcie których ujawniono nielegalne czasopisma i ulotki.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej