Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomys Zbigniew

Zbigniew Tomys

ur. w 1955 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Zbigniew Tomys, pracownik Gdyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego. W sierpniu 1980 r. wszedł w skład Komitetu Strajkowego w swoim zakładzie pracy, następnie był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Nawiązał kontakt z Bogdanem Borusewiczem i był uczestnikiem grupy kolportującej podziemne biuletyny „Niezależny Serwis Informacyjny Solidarność” oraz „Krzyk”. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany 17 kwietnia 1982 r. 5 lipca 1982 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w trybie doraźnym na 5 lat więzienia i 4 lata pozbawienia praw publicznych. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. 18 lutego 1983 r. został ułaskawiony przez Radę Państwa i odzyskał wolność 2 marca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej