Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Ryszard Korkosz
ur. w 1951 roku w m. Dobruszów Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. Z powodu prowadzonej działalności został internowany w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 4 marca 1982 r. i osadzony w  ośrodkach odosobnienia przy Zakładach Karnych w Chełmie i Włodawie. W okresie stanu wojennego uczestniczył w zbieraniu składek członkowskich na pomoc represjonowanym kolegom z zakładu pracy, kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczył w mszach za Ojczyznę. Jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN