Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Korkosz

ur. w 1951 roku w m. Dobruszów Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”. Z powodu prowadzonej działalności został internowany w okresie od 14 grudnia 1981 r. do 4 marca 1982 r. i osadzony w  ośrodkach odosobnienia przy Zakładach Karnych w Chełmie i Włodawie. W okresie stanu wojennego uczestniczył w zbieraniu składek członkowskich na pomoc represjonowanym kolegom z zakładu pracy, kolportował wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczył w mszach za Ojczyznę. Jako członek NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN