Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garusiński Henryk

Henryk Garusiński

ur. w 1939 roku w m. Pabianice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018
Biogram
Henryk Garusiński od sierpnia 1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Pabianickich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Pamotex” w Pabianicach. Jako związkowiec opowiadał się przeciwko partii i prezentował postawę antykomunistyczną. Od 13.12.1981 r. do 6.04.1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu.  We wrześniu 1983 r. ujawnił się w Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Łodzi, podając, że od czerwca 1982 r. do czerwca 1983 r. na terenie Łodzi i Pabianic kolportował wydawnictwa bezdebitowe, m.in. „Solidarność Walczącą”, „Wolną Solidarność” i „Solidarność Łódzką”. W okresie od czerwca 1982 r. do sierpnia 1983 r. był członkiem struktury podziemnej działającej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim, której działalność polegała na kolportażu nielegalnych wydawnictw, ulotek i plakatów.
Biogram opracowano na podstawie: