Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Wawrzyniec Modelski

ur. w 1964 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Był członkiem organizacji młodzieżowej „Konfederacja Młodej Polski – Rokosz”. W okresie od 1981 do czerwca 1984 r. brał aktywny udział w akcjach malowania haseł antykomunistycznych na terenie szkół w Poznaniu oraz zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. W związku ze swą działalnością został zatrzymany 4 czerwca 1984 r. przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu. Przedstawiono mu zarzut uczestniczenia w działalności nielegalnej organizacji oraz rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Został zwolniony z Aresztu Śledczego postanowieniem Prokuratora z 25 lipca 1984 r. w związku z ogłoszeniem ustawy z 21 lipca 1984 r. o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN