Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Waldemar Piotr Bobkowski
ur. w 1962 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 353/2014

Biogram

Waldemar Bobkowski będąc studentem Politechniki Gdańskiej aktywnie uczestniczył w kolportażu ulotek, afiszy i książek wytwarzanych przez ogniwa „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie działał w strukturach opozycji antykomunistycznej. Uczestniczył w przygotowaniu manifestacji w tzw. miesięcznicę wprowadzenia stanu wojennego, którą przygotowywano a później zorganizowano 13 i 14 marca 1983 r. w Gdańsku. W związku z jego aktywną działalnością antykomunistyczną był rozpracowywany przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa. Podczas przeszukania jego mieszkania, które odbyło się 12 marca 1983 r. funkcjonariusze zarekwirowali ponad 700 sztuk ulotek antypaństwowych w związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wystawiła postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, 17 marca 1983 r. Pan Waldemar Bobkowski został osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku mimo licznych próśb i wniosków o zmianę środka zapobiegawczego, którym był areszt został zwolniony dopiero 
14 lipca 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN