Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaśkowiec Marian

Marian Jaśkowiec

ur. w 1946 roku w m. Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016
Biogram
Marian Jaśkowiec był kierowcą taksówki w Prywatnym Zrzeszeniu Handlu i Usług w Toruniu ściśle związanym z toruńskim środowiskiem opozycyjnym.
Po wprowadzeniu stanu wojennego bezpośrednio zaangażował się w pomoc osobom internowanym oraz ich rodzinom m.in. poprzez darmowy transport bliskich osób osadzonych oraz paczek żywnościowych z Torunia do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku.
W 1982 r. pomagał przy tzw. „emisjach balonowych” audycji pierwszego „Radia Solidarność” w Toruniu . Wykorzystywał swoją taksówkę do przewożenia i kolportażu nielegalnych wydawnictw oraz udostępniał mieszkanie w celach konspiracyjnych.
W 1985 r. rozpoczął współpracę przy podziemnych emisjach telewizyjnych, a w 1988 r. wszedł w skład podziemnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” kierowców Transportu Prywatnego w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.