Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesława Śniecińska-Dworakowska

ur. w 1948 roku w m. Bujny
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Pani Wiesława Śniecińska- Dworakowska od 13 grudnia 1981 r. angażowała się w działalność konspiracyjną w strukturach NSZZ ,,Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie gminy Sokoły. W 1982 r. w mieszkaniu Państwa Śniecińskich powstał podziemny Komitet ,,Solidarności” RI. W miejscu zamieszkania ww. została także uruchomiona drukarnia ulotek. Pani Wiesława Śniecińska- Dworakowska kolportowała ulotki oraz plakaty sygnowane przez działaczy opozycji antykomunistycznej. Współpracowała z Janem Besztą-Borowskim - przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Białymstoku. Uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez opozycję. Działalność opozycyjną Pani Wiesława Śniecińska-Dworakowska prowadziła do 4 czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków