Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kudlek Krzysztof

Krzysztof Zbigniew Kudlek

ur. w 1963 roku w m. Tarnowskie Góry
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycyjnym na terenie Tarnowskich Gór. Jako uczeń II LO im. Stanisława Staszica przed wprowadzeniem stanu wojennego był współautorem statutu organizacji Uczniowski Ruch Odnowy. 
Po 13 grudnia 1981 r. inicjował i uczestniczył w akcjach wieszania na terenie Tarnowskich Gór niepodległościowych plakatów i transparentów. W 1985 r., jako student Uniwersytetu Śląskiego wszedł w skład Tarnogórskiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Był współzałożycielem miesięcznika „Anty-K”, wydawanego przez tą organizację i twórcą jego nazwy, a także wchodził w skład jego komitetu redakcyjnego. Pod pseudonimem „Aleksander” pisał artykuły publikowane w ww. wydawnictwie oraz brał udział w kolportażu konspiracyjnych materiałów i ulotek. Działalność prowadził do 1989 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Tarnogórska „Solidarność” 1980-1990, pod red. Krzysztofa Gwoździa, Sebastiana Rosenbauma, Terenowa Sekcja NSZZ „Solidarność” Powiatu Tarnogórskiego, Katowice-Tarnowskie Góry 2016 r.
    • hasło „Anty-K”, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 3, Warszawa 2019