Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szymroszczyk Jolanta

Jolanta Albina Szymroszczyk

ur. w 1954 roku w m. Bytom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 555/2011
Biogram
Była działaczką NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W 1981 r. została wybrana w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Wyrobów Metalowych w Bytomiu. W ramach organizacji „KORA” (Komitet Obrony Rodzin Aresztowanych) w Bytomiu w 1982 r. organizowała pomoc dla członków rodzin internowanych i aresztowanych działaczy niepodległościowych. 
Została zatrzymana i internowana 7 kwietnia 1982 r. Osadzono ją w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, gdzie przebywała do czasu zwolnienia w dniu 23 lipca 1982 r. Po wyjściu na wolność zajmowała się kolportażem materiałów bezdebitowych, wykonywała szatę graficzną transparentów i plakatów na potrzeby działalności podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” i KPN. W swoim mieszkaniu ukrywała działaczy KPN poszukiwanych przez władze PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN