Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Ważny

ur. w 1940 roku w m. Tyszowce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Członek NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych od 1980 r. Wielokrotnie przesłuchiwany przez SB. W jego domu dochodziło do licznych rewizji. Zatrzymywany na 48 godz. w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Kolportował prasę podziemną. Działał w Duszpasterstwie Rolników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków