Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lasota Marek

Marek Wojciech Lasota

ur. w 1960 roku w m. Olkusz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Jako student filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W momencie wprowadzenia stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Informacji Zarządu Uczelnianego NZS. Zaangażował się w utworzenie i działalność podziemnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W ramach tej struktury, uczestniczył w redagowaniu podziemnych pism i ulotek, jak również zajmował się organizacją ich druku i kolportażu. W związku z tą działalnością podlegał inwigilacji w latach od 1980 do 1989 r., jak również był przesłuchiwany oraz dokonano przeszukania zajmowanego przez niego mieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN