Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lenczewska Małgorzata
Małgorzata Zofia Lenczewska
ur. w 1959 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2016

Biogram

Małgorzata Lenczewska z d. Litwińczuk w 1980 r. współtworzyła struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu 1981 r. wzięła czynny udział w strajku studentów, a następnie weszła w skład redakcji studenckiego wydawnictwa „Paragraf”. W 1981 r. została członkiem Ruchu Młodej Polski. Brała udział w akcjach ulotkowych, plakatowych i marszach protestacyjnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego do lutego 1982 r. ukrywała się, następnie była zaangażowana w druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych oraz pomoc internowanym, skazanym i ich rodzinom. Od lipca 1983 r. składowała prasę podziemną w swoim mieszkaniu i rozprowadzała warszawskie wydawnictwa niezależne na terenie UŁ.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków