Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kołakowski Mieczysław
Mieczysław Kołakowski
ur. w 1931 roku w m. Krzyżewo Nadrzeczne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 385/2018

Biogram

Mieczysław Kołakowski od jesieni 1980 r. organizował  struktury NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy - Urzędzie Telekomunikacji w Jarosławiu. Po ogłoszeniu stanu wojennego został w dniu 13.12.1981 r. internowany w Zakładzie Karnym w Uhercach. Zwolniony z internowania  w dniu 15.03.1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako podejrzany o prowadzenie działalności opozycyjnej. Objęto go również na wniosek Wydzialu II SB KWMO w Przemyślu zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych na okres od 1982 r. do 01.01.1984 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej