Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Owczarski Andrzej

Andrzej Adam Owczarski

ur. w 1952 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Andrzej Adam Owczarski prowadził działalność opozycyjną podczas protestów w marcu 1968 roku, w trakcie wydarzeń Grudnia 1970 roku oraz w latach 1980-1988. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’ i kolporterem materiałów bezdebitowych.
	Po 13.12.1981 r. zaangażował się w działalność podziemnej ,,S’’ i jako lekarz zainicjował powstanie pisma ,,Gazeta dla Służby Zdrowia’’. Wystawiał zwolnienia lekarskie dla działaczy opozycji zagrożonych represjami i kolportował nielegalne wydawnictwa, za co został zmuszony do zmiany pracy. W 1986 roku został również powołany do odbycia służby wojskowej w Wojskach Ochrony Pogranicza na okres dwóch lat, co uniemożliwiło mu zaliczenie egzaminów ze specjalizacji medycznej.
	W 1988 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do wojska ,,na czas nieokreślony’’. Ukrywał się do momentu wyjazdu z kraju w tym samym roku. Ze względu na działalność opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa, a jego rodzice byli zastraszani.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków