Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trzeciak Władysław

Władysław Trzeciak

ur. w 1950 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Władysław Trzeciak od  września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”.   W latach 1980-1981 pełnił funkcję przewodniczącego zakładowej Komisji Rewizyjnej w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch.
Od marca 1982 r. był współwydawcą, a od kwietnia 1983 r. redaktorem  podziemnego wydawnictwa CDN oraz autorem tekstów. 
Dodatkowo w okresie 1986-1989 współredagował nielegalne pismo „Impuls”. Z racji prowadzonej działalności niepodległościowej,  decyzją Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie wydaną w dniu 10 V 1983 r. Pan  Władysław Trzeciak został tymczasowo aresztowany  i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Zwolniony 18 VIII 1983 r. na mocy zastosowania ustawy o amnestii. 
Ponadto Pan Władysław Trzeciak był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. W latach 1982-1984 w/w był rozpracowywany przez Wydział V KWMO/WUSW w Częstochowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „CDN”, a do 1989 r. przez Wydział III KWMO/WUSW w Częstochowie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Impuls”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN