Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bobowski Antoni

Antoni Emil Bobowski

ur. w 1944 roku w m. Jerozolima
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2019
Biogram
Pan Antoni Bobowski był współorganizatorem oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Bielskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych. W 1981 r. objął także funkcję członka Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, Pan Antoni Bobowski włączył się w organizowanie konspiracyjnej struktury tego związku, która przyjęła nazwę „Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg” NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie”. Działalność Pana Antoniego Bobowskiego w ramach ww. organizacji, polegała głównie na drukowaniu i kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. W rezultacie Pan Antoni Bobowski został aresztowany w dniu 28 XII 1981 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dnia 16 I 1982 r., został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych  z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania (od 28 XII 1981 r. do 16 I 1982 r.). Pan Antoni Bobowski przebywał w następujących ośrodkach odosobnienia: Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej (28 XII 1981 r. –19 I 1982 r.; 11 VII–6 VIII 1984 r.), Zakładzie Karnym w Raciborzu (19 I–11 VI 1982 r.), Zakładzie Karnym we Wrocławiu (11 VI 1982 r.–29 V 1984 r.), Areszcie Śledczym w Krakowie (29 V–11 VII 1984 r.). Ze względu na zły stan zdrowia Pana Antoniego Bobowskiego, Sąd Wojewódzki we Wrocławiu trzykrotnie udzielił ww. przerwy w odbywaniu kary – Postanowienia z dnia: 8 XII 1982 r., 29 VI 1982 r. oraz 28 XII 1983 r. – za każdym razem na okres sześciu miesięcy. Należy zaznaczyć, że Pan Antoni Bobowski, mimo ciążącego na nim wyroku sądu, w dalszym ciągu gromadził i kolportował podziemne wydawnictwa sygnowane przez RKW „Trzeci Szereg” Region Podbeskidzie. W rezultacie został ponownie aresztowany (29 V 1984 r.) i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. Prokuratura Rejonowa w Bielsku-Białej 4 VIII 1984 r. wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa, skutkiem którego Pan Antoni Bobowski został zwolniony z aresztu w dniu 6 VIII 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności