Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gędek Wojciech

Wojciech Wacław Gędek

ur. w 1946 roku w m. Łowicz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
Od września 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Rejonie Dróg Publicznych w Łowiczu, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego oraz od stycznia 1981 r. przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie w dniu 5 listopada 1981 r. został wybrany przewodniczącym Delegatury Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łowiczu. Kolportował materiały bezdebitowe sygnowane przez „Solidarność” z Gdańska, Warszawy oraz Regionu Ziemi Łódzkiej, sympatyzował z Komitetem Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy Zakładzie Karnym w Łowiczu, gdzie przebywał do 20 stycznia 1982 r. Po wyjściu na wolność aktywnie działał w podziemnych strukturach „Solidarności” w Łowiczu. Prowadził działalność opozycyjną w środowisku Kościoła Katolickiego, w tym w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej. Pod koniec 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe, które odbył w okresie od 5 listopada 1982 r. do 14 lutego 1983 r. w JW 3466 w Czerwonym Borze.  Szkolenie rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie zwalczaniu opozycji politycznej i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN