Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Węgrzyn Grzegorz
Grzegorz Przemysław Węgrzyn
ur. w 1952 roku w m. Zwierzyniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019

Biogram

Grzegorz Węgrzyn w grudniu 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, był jednym z inspiratorów petycji, dotyczącej uwolnienia internowanych J. Witkowskiego oraz Z. Podolskiego.
W latach 1983-1985 działał w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W tym czasie aktywnie zajmował się drukiem oraz kolportażem niezależnych pism oraz wydawnictw zdelegalizowanej ,,Solidarności”, m.in. ,,Robotnika” na terenie zakładu Elektrowni ,,Dolna Odra”. 
Grzegorz Węgrzyn należał również do Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”, działającej na terenie Elektrowni „Dolna Odra”. Brał udział w kościelnych uroczystościach rocznicowych, dotyczących NSZZ ,,Solidarność” na terenie Gryfina i Szczecina. 
Z powodu swojej działalności otrzymał zastrzeżenie na wyjazdy zagraniczne do krajów kapitalistycznych na lata 1984-1986. 
W latach 1983-1987 był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN