Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Roman Stanisław Piskurewicz
ur. w 1946 roku w m. Bielice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Roman Piskurewicz był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
W latach 1982–1989 zajmował się kolportowaniem wydawnictw publikowanych w kraju poza cenzurą, a także toruńskiej prasy niezależnej, w tym najważniejszych pism opozycyjnych takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra” i „Elana”. Uczestniczył również w zbieraniu składek związkowych na rzecz osób uwięzionych i internowanych z powodów politycznych oraz ich rodzin.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków