Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czachor Marek

Marek Karol Czachor

ur. w 1960 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Marek Czachor student Uniwersytetu Gdańskiego, był współzałożycielem i działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UG, następnie działaczem "Solidarnośći Walczącej - Oddział Trójmiasto", profesor nauk fizycznych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na UG w dniach 14-15.12.1981 r. Po zakończeniu strajku początkowo zwolniony, następnie w dniu 15.01.1982 r. został aresztowany.  W dniu 03.02.1982 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 3 lata więzienia, karę odbywał w Zakładach Karnych w Koronowie oraz Potulicach. W dniu 28.07.1983 r. zwolniony na mocy amnestii. Od 1984 r. zaangażowany w działalność Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto. We wrześniu 1987 r. został aresztowany za odmowę służby wojskowej, zwolniony po pierwszej rozprawie. Od maja 1988 r. ukrywał się, został zatrzymany w styczniu 1989 r. i skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Był redaktorem pism „Solidarność Walcząca – Oddział Trójmiasto” oraz „Żołnierz Solidarny” (kierowanego do oficerów LWP). Od wiosny 1989 r. był jawnym przedstawicielem SW na Wybrzeżu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej