Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jagielski Jerzy

Jerzy Marek Jagielski

ur. w 1954 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
We wrześniu 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Energetycznym Łódź-Miasto, wchodząc w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej. Był sympatykiem Konfederacji Polski Niepodległej. Otwarcie krytykował władzę i ustrój socjalistyczny. 
3 maja 1982 r. uczestniczył w manifestacji „Solidarności” podziemnej przed kościołem św. Krzyża w Łodzi, co stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania na podstawie decyzji z 6 maja 1982 r. W okresie 8 maja – 24 czerwca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a po jego opuszczeniu podjął starania o uzyskanie zezwolenia na wyjazd za granicę. W lutym 1983 r. wyemigrował wraz z rodziną do Niemiec. 
W latach 1981-1982 podlegał inwigilacji, wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, był namawiany do podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej