Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Socha Roman
Roman Socha
ur. w 1945 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności” skupionych w Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej. Zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. 
W dniu 23 lutego zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Zwolniony w dniu 23 czerwca 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej